Thiết kế ứng dụng mobile app thông tin công ty, doanh nghiệp

Ứng dụng mobile app thông tin công ty, doanh nghiệp là ứng dụng phục vụ cho việc trình bày thông tin chính của công ty, doanh nghiệp, đóng vài trò như một website thu nhỏ.

Gồm các chức năng chính:

  • Màn hình chính
  • Tin tức
  • Sản phẩm / Dịch vụ
  • Địa điểm, chi nhánh (hỗ trợ bản đồ online)
  • Liên hệ
  • Thông báo (app notification)

Mọi yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.