17 trang web Start-up đặc biệt ấn tượng

Bên cạnh sự đề cao ý tưởng và độ nhiệt huyết, điều khiến mô hình Startup trở nên khác biệt là sự tập trung vào độ thẩm mỹ của sản phẩm cũng như website của công ty mình. Sau đây là 17 ví dụ tiêu biểu nhất: