ứng dụng di động mobile app cho doanh nghiệp

Thiết kế ứng dụng mobile app thông tin địa điểm, chính nhánh công ty, doanh nghiệp

Mobile app thông tin địa điểm, chính nhánh là ứng dụng giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm địa điểm trụ sở, chính nhánh, của hàng của công ty, doanh nghiệp với công cụ bản đồ trực tuyến (online map). Các chức năng chính: Màn hình chính Bản đồ trực tuyến (xác định địa điểm gần …

Thiết kế ứng dụng mobile app thông tin địa điểm, chính nhánh công ty, doanh nghiệp Read More »

Thiết kế ứng dụng mobile app thông tin công ty, doanh nghiệp

Ứng dụng mobile app thông tin công ty, doanh nghiệp là ứng dụng phục vụ cho việc trình bày thông tin chính của công ty, doanh nghiệp, đóng vài trò như một website thu nhỏ. Gồm các chức năng chính: Màn hình chính Tin tức Sản phẩm / Dịch vụ Địa điểm, chi nhánh (hỗ trợ …

Thiết kế ứng dụng mobile app thông tin công ty, doanh nghiệp Read More »