Thiết kế ứng dụng mobile app thông tin, catalogue sản phẩm

Ứng dụng mobile app thông tin, catalogue sản phẩm là ứng dụng đóng vai trò thay cho catalogue bằng giấy thông thường, ứng dụng thường được nhân viên sale/marketing sử dụng. Ứng dụng được hiệu quả nhất khi được sử dụng trên iPad hoặc Android tablet (do kích thước màn hình lớn).

Các chức năng chính:

  • Màn hình chính
  • Danh sách sản phẩm (list view, grid view)
  • Thông tin chi tiết sản phẩm (tên, hình, giá…)
  • Tìm kiếm sản phẩm
  • Đặt đơn hàng (order)
  • Liên hệ
Mọi yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.