Thiết kế ứng dụng mobile app booking meeting room (phòng họp), lịch họp

Là ứng dụng trình bày thông tin lịch họp của từng phòng họp trong công ty (nếu công ty có nhiều phòng họp), giúp nhân viên dễ dàng nắm thông tin để book lịch họp, check-in/check-out phòng họp theo thời gian thực.

Gồm các chức năng chính:

  • Quản lý danh sách phòng họp
  • Lịch họp trong ngày
  • Check-in / check-out phòng họp
  • Alarm nhắc nhở lịch họp bằng sound
  • Thông báo (auto) cho tiếp tân, tea lady
  • Cấu hình app

Mọi yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.