Thiết kế ứng dụng mobile app đọc tin tức (news), sách điện tử (ebook), sách nói (audio book)

Là ứng dụng phục vụ nhu cầu đọc tin tức, sách điện tử hoặc nghe sách nói trên iPhone/iPad và các smartphone/tablet khác.

Gồm các chức năng chính:

  • Màn hình chính
  • Danh sách chuyên mục
  • Danh sách tin tức, sách
  • Xem chi tiết tin tức, sách (nghe online đối với sách nói)
  • Tìm kiếm
  • Thông tin về app
  • Thông báo (app notification)
Mọi yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.