Thiết kế ứng dụng mobile app kênh thông tin video

Ứng dụng mobile app kênh thông tin video là ứng dụng giúp khách hàng có thể dễ dàng cập nhật, xem các nội dung video từ doanh nghiệp trên iPhone/iPad hoặc smartphone/tablet khác.

Gồm các chức năng chính:

  • Màn hình chính
  • Danh sách chuyên mục
  • Danh sách video
  • Xem/Play video
  • Tìm kiếm video
  • Thông tin về app owner
  • Thông báo (app notification)

Mọi yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.