Thiết kế ứng dụng mobile app order/đặt dịch vụ, sản phẩm

Ứng dụng mobile app order/đặt dịch vụ, sản phẩm là ứng dụng giúp khách hàng dễ dàng đặt dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp từ smartphone, tablet của mình.

Gồm các chức năng chính:

  • Màn hình chính
  • Danh sách sản phẩm, dịch vụ
  • Thông tin chi tiết sản phẩm, dịch vụ
  • Tìm kiếm
  • Order sản phẩm / dịch vụ
  • Liên hệ
  • Thông báo (app notification)
Mọi yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.