Thiết kế ứng dụng mobile app quản lý công việc (task) nhân viên

Là ứng dụng giúp chủ doanh nghiệp, người quản lý dễ dàng quản lý công việc của nhân viên từ xa. Nhân viên cần cài ứng dụng smartphone/tablet để cập nhật, xử lý công việc. Người quản lý quản lý công việc qua website hoặc smart phone.

Gồm các chức năng chính:

  • Màn hình chính
  • Danh sách công việc
  • Chi tiết công việc
  • Cập nhật, thảo luận trên công việc
  • Tìm kiếm
  • Cập nhật vị trí hiện hành
  • Thông báo (app notification)

Mọi yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.