Thiết kế ứng dụng mobile app thông tin địa điểm, chính nhánh công ty, doanh nghiệp

Mobile app thông tin địa điểm, chính nhánh là ứng dụng giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm địa điểm trụ sở, chính nhánh, của hàng của công ty, doanh nghiệp với công cụ bản đồ trực tuyến (online map).

Các chức năng chính:

  • Màn hình chính
  • Bản đồ trực tuyến (xác định địa điểm gần nhất)
  • Danh sách địa điểm, chính nhánh
  • Thông tin chi tiết địa điểm, chính nhánh
  • Tìm kiếm
  • Liên hệ

Dự án chúng tôi đã thưc hiện:

Mọi yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.