Chuyển từ website thành mobile app, ứng dụng di động

  • Bạn đã có website?
  • Bạn muốn thiết kế mobile app cho website đó?

Chúng tôi có thể giúp bạn.

Mobile app sẽ có các chức năng chính:

  • Màn hình chính
  • Tin tức
  • Sản phẩm
  • Dịch vụ
  • Liên hệ
  • Thông báo (app notification)

Mọi yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.