Thiết kế ứng dụng mobile app thông báo tin khuyến mãi, giảm giá

Là ứng dụng trình bày thông tin giảm giá, khuyến mãi của doanh nghiệp, trung tâm thương mại hoặc thương hiệu, giúp khách hàng dễ dàng cập nhật thông tin khuyến mãi mới nhất.

Gồm các chức năng chính:

  • Tin tiêu biểu / mới nhất
  • Danh sách tin khuyến mãi phân theo chuyên mục
  • Thông tin chi tiết tin khuyến mãi
  • Thông báo tin khuyến mãi mới qua app notification
  • Cấu hình app
Mọi yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.